HEAD

PROGRAM

 

Pobierz program w postaci PDF

 

CZWARTEK, 30 LISTOPADA 2017 ROKU
Varia Medica — Diabetologia interdyscyplinarnie
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
SESJE WARSZTATOWE SESJE WARSZTATOWE SESJE WARSZTATOWE
Warsaw Hall II Warsaw Hall III Warsaw Hall IV Warsaw Hall V
13.30–15.00
13.30–14.00
Endokrynologia diabetologii
Czy łączą nas tylko choroby tarczycy?
dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
14.00–14.30
Okulistyka diabetologii
Najnowsze metody terapii retinopatii proliferacyjnej i cukrzycowego obrzęku plamki
dr n. med. Iwona Partyka
14.30–15.00
Psychiatria diabetologii
Czy to już depresja? Przepisać anksjolityk czy antydepresant? — codzienne rozterki diabetologa
dr n. med. Sławomir Murawiec
13.30–15.00
POChP w gabinecie lekarza rodzinnego — od spirometrii do leczenia
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Warsztaty objęte patronatem firmy Novartis
13.30–15.00
Pomiary ciśnienia poza gabinetem lekarskim: pomiary domowe, całodobowa rejestracja
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Warsztaty objęte patronatem firmy Servier
13.30–15.00
Bóle głowy
dr n. med. Mariusz Siemiński
SESJA SPECJALISTYCZNA WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY
15.00–15.15
Przerwa
15.15–16.45
15.15–15.45
Kardiologia diabetologii
Nowe leki kardiologiczne a cukrzyca
dr n. med. Piotr Jędrusik
15.45–16.15
Onkologia diabetologii
Terapia nowotworów a terapia cukrzycy — priorytety i kompromisy
prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
16.15–16.45
Wykład sponsorowany firmy Servier
Indywidualizacja leczenia cukrzycy typu 2 w oparciu o pochodne SU — ciekawe przypadki kliniczne
dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
15.15–16.45
U kogo wykonać badanie echokardiograficzne i jak interpretować jego wynik?
dr n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Warsztaty objęte patronatem firmy Biofarm
15.15–16.45
Prawne aspekty leczenia astmy i POChP w gabinecie lekarza POZ
Wojciech Wojtal — prawnik
15.15–16.45
Czy łatwo jest rozpoznać łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów?
dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz
SESJA SPECJALISTYCZNA WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY
16.45–17.00
Przerwa na kawę
17.00–18.30
17.00–17.30
Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim
Kardiologia w diabetologii — empagliflozyna
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
17.30–18.00
Neurologia diabetologii
Jak optymalnie kojarzyć leki w terapii polineuropatii cukrzycowej?
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik
18.00–18.30
Diabetologia diabetologii
Jak w 2018 r. zmienią się algorytmy leczenia cukrzycy typu 2?
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
17.00–18.30
Nie popełnijmy tych błędów EKG
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
Warsztaty objęte patronatem firmy Berlin-Chemie/Menarini
17.00–18.30
Wczesne wykrywanie czerniaka — podstawy dermoskopii
dr hab. n. med. Michał Sobjanek
17.00–18.30
USG w gabinecie lekarza rodzinnego
dr n. med. Mateusz Kosiak
Warsztaty objęte patronatem firmy Philips
SESJA SPECJALISTYCZNA WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY
18.30–18.45
Przerwa
  18.45–20.15
18.45–20.15
Komunikacja z pacjentem
mgr Kinga Bystrek
18.45–20.15
Depresja w gabinecie lekarza rodzinnego
dr n. med. Sławomir Murawiec
18.45–20.15
Diabetologia — stopa cukrzycowa
dr n. med. Sebastian Borys
WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY

 

 

PIĄTEK, 1 GRUDNIA 2017 ROKU
Warsaw Hall II Warsaw Hall IV HUB Platform
9.00–10.10
9.00–10.10
Pneumonologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

9.00–9.15
Wykład objęty patronatem firmy Novartis
Postępy w leczeniu POChP 2017
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
9.15–9.30
Indywidualizacja terapii POChP w świetle dostępnych danych
dr n. med. Adam Szuścik
9.30–9.45
Astma ciężka, trudna do leczenia
prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
9.45–10.00
Algorytm postępowania diagnostycznego w chorobach śródmiąższowych płuc
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr
10.00–10.10
Dyskusja
9.00–10.10
Reumatologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko,
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

9.00–9.15
Leczenie chorób reumatycznych od aspiryny do inhibitorów — jak?
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
9.15–9.30
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
9.30–9.45
Terapie biologiczne w reumatologii — perspektywy i ograniczenia
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
9.45–10.00
Ultrasonografia w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób reumatycznych
dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. nadzw.
10.00–10.10
Dyskusja
9.00–10.10
U kogo wykonać badanie echokardiograficzne i jak interpretować jego wynik?
dr n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Retransmisja z warsztatu
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA OGÓLNOMEDYCZNA VIRTUAL SESSION
10.10–10.25
Przerwa
10.25–11.55
10.25–11.55
Ginekologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

10.25–10.45
Hormonalna terapia zastępcza
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
10.45–11.05
Planowanie i prowadzenie ciąży prawidłowej
dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń
11.05–11.25
Rozpoznawanie nowotworów narządów rodnych
dr n. med. Magdalena Magnowska
11.25–11.45
Wybrane aspekty terapii płodu
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
11.45–11.55
Dyskusja
10.25–11.55
Onkologia — ćwierć wieku (r)ewolucji — cz. I
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek,
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski,
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

10.25–10.40
Epidemiologia
dr n. med. Joanna Didkowska
10.40–11.00
Diagnostyka obrazowa
dr n. med. Agnieszka Piliszek-Knyps
11.00–11.20
Diagnostyka patomorfologiczna
prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
11.20–11.40
Leczenie chirurgiczne
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
11.40–11.55
Dyskusja
10.25–11.55
Transplantologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

10.25–10.45
Półwiecze polskiej transplantologii — historia rozwoju
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz
10.45–11.05
Prawo i etyka w transplantologii
prof. dr hab. n. med. Paweł Łuków
11.05–11.25
Handel narządami — mit czy rzeczywistość?
prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz
11.25–11.45
Gdzie jesteśmy w polskiej transplantologii? Osiągnięcia i plany na przyszłość
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
11.45–11.55
Dyskusja
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA SPECJALISTYCZNA HUB SESSION
11.55–12.10
Przerwa
12.10–12.25
Oficjalne otwarcie kongresu
12.25–12.35
Przerwa
12.35–14.05
12.35–13.50
Sesja objęta patronatem firmy Gilead
Hepatologia — pięć lat (r)ewolucji
prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

12.35–12.55
Czy eliminacja HCV w Polsce jest możliwa?
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
12.55–13.15
HCC — profilaktyka, rozpoznanie i leczenie
prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski
13.15–13.35
Nie taki trudny HBV
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
13.35–13.50
Dyskusja
12.35–13.55
Onkologia — ćwierć wieku (r)ewolucji — cz. II
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski,
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

12.35–12.55
Leczenie wspomagające i postępowanie niefarmakologiczne
prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
12.55–13.15
Leczenie systemowe
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
13.15–13.35
Radioterapia
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
13.35–13.55
Wykład objęty patronatem firmy Servier
Czy można poprawić komfort terapii pacjentów z mCRC
prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
12.35–13.50
Pomiary ciśnienia poza gabinetem lekarskim: pomiary domowe, całodobowa rejestracja
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Retransmisja z warsztatu
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA SPECJALISTYCZNA VIRTUAL SESSION
13.50–14.05
Przerwa
13.55–14.05
Przerwa
14.05–15.15
14.05–15.15
Hematologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

14.05–14.25
25 lat w chłoniakach
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
14.25–14.45
25 lat w białaczkach
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
14.45–15.05
25 lat w transplantacjach szpiku
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
15.05–15.15
Dyskusja
14.05–15.15
Bezpieczeństwo immunoterapii nowotworów
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem,
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

14.05–14.15
Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Tomasz Świtaj
14.15–14.35
Zmiany skórne w przebiegu immunoterapii
dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.
14.35–14.55
Endokrynopatie
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
14.55–15.15
Objawy uboczne ze strony układu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, dr n. med. Tomasz Rawa
14.05–15.15
Czy łatwo jest rozpoznać łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów?
dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz
Retransmisja z warsztatu
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA SPECJALISTYCZNA VIRTUAL SESSION
15.15–15.45
Przerwa na lunch
15.45–17.05
15.45–17.05
Dermatoonkologia — nowotwory skóry
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski,
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

15.45–16.00
Epidemiologia
dr n. med. Joanna Didkowska
16.00–16.15
Postępowanie terapeutyczne i obserwacja po leczeniu
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
16.15–16.35
Diagnostyka
dr n. med. Marcin Zdzienicki
16.35–16.55
Profilaktyka
dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.
16.55–17.05
Dyskusja
15.45–17.05
Wyzwania współczesnej perinatologii i ginekologii
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

15.45–16.05
Nowości w terapii prenatalnej
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
16.05–16.25
Operacyjne leczenie defektów blizny po cięciu cesarskim
prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer, dr n. med. Michał Pomorski
16.25–16.45
Postępowanie w przypadku łożyska wrośniętego/przerośniętego
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bręborowicz
16.45–17.05
Leczenie immunosupresyjne w ciąży — wpływ na matkę i potomstwo
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
15.45–17.05
Depresja w gabinecie lekarza rodzinnego
dr n. med. Sławomir Murawiec
Retransmisja z warsztatu
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA SPECJALISTYCZNA VIRTUAL SESSION
17.05–17.20
Przerwa
17.20–19.20
17.20–19.20
Varia — wybrane problemy w praktyce lekarza POZ
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert,
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

17.20–17.40
Jak dobrać lek przeciwdepresyjny do profilu pacjenta
dr n. med. Sławomir Murawiec
17.40–18.00
Niewydolność nerek w gabinecie lekarza POZ
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
18.00–18.20
Ambulatoryjne ośrodki monitorowania niewydolności serca. Program AMULET
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
18.20–18.40
Ból przewlekły
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
18.40–19.00
Wielochorobowość — najważniejsze aspekty terapii
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
19.00–19.20
Czynniki determinujące zgłaszalność na badania kolonoskopowe w Programie Badań Przesiewowych raka jelita grubego w Polsce
dr n. med. Maria Janiak
17.20–18.30
Sesja objęta patronatem firmy Celgene
Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce

17.20–17.40
Interpretacja wyników hematologicznych badań laboratoryjnych w praktyce lekarza rodzinnego
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
17.40–18.00
Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego
dr n. med. Grzegorz Charliński
18.00–18.20
Jak prowadzić leczenie chorego na szpiczaka plazmocytowego?
dr n. med. Agnieszka Druzd-Sitek
18.20–18.30
Dyskusja
17.20–19.00
Diabetologia interdyscyplinarnie

Najnowsze metody terapii retinopatii proliferacyjnej i cukrzycowego obrzęku plamki
dr n. med. Iwona Partyka
Retransmisja z wykładu
Czy to już depresja? Przepisać anksjolityk czy antydepresant? — codzienne rozterki diabetologa
dr n. med. Sławomir Murawiec
Retransmisja z wykładu
Terapia nowotworów a terapia cukrzycy — priorytety i kompromisy
prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
I. Debata o postępie w diabetologii: Terapia skojarzona w cukrzycy typu 1. Pro i contra
pro: dr n. med. Przemysław Witek, contra: dr n. med. Agnieszka Stąpór
II. Debata o postępie w diabetologii: Nowe leki stosowane w cukrzycy typu 2 w świetle dużych badań klinicznych ukierunkowanych na ryzyko sercowo-naczyniowe: czy nastał czas euforii? Pro i contra
pro: dr n. med Sebastian Borys, contra: dr n. med. Jerzy Hohendorff
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA OGÓLNOMEDYCZNA VIRTUAL SESSION
19.20
Kolacja

 

 

SOBOTA, 2 GRUDNIA 2017 ROKU
  Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Varia Medica — Repetytorium z Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Przewodniczące: dr n. med. Magdalena Wujtewicz, dr n. med. Anna Dylczyk-Sommer
Warsaw Hall II Warsaw Hall V HUB Platform Warsaw Hall IV Light Room
9.00–11.00 9.05–10.45 8.00–11.00
9.00–11.00
Kardiologia i hipertensjologia ostatniego ćwierćwiecza 1992–2017
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

9.00–9.20
Dyslipidemie — jak leczyliśmy 25 lat temu, jak leczymy dziś?
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
9.20–9.40
Nadciśnienie tętnicze — co zmieniło się w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
9.40–10.00
Kardiologia inwazyjna — ćwierćwiecze osiągnięć
prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
10.00–10.20
Niewydolność serca — ćwierćwiecze w Polsce
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
10.20–10.40
Elektroterapia w Polsce — postęp ostatnich 25 lat
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
10.40–11.00
Rewolucje farmakoterapii kardiologicznej ostatnich 25 lat
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
9.00–11.00
Neurologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

9.00–9.20
Jak bezpiecznie i skutecznie leczyć ból neuropatyczny
prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
9.20–9.40
Postępy w diagnostyce i terapii padaczki
dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
9.40–10.00
SM — nowe możliwości terapeutyczne
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
10.00–10.20
Leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu
dr hab. n. med. Adam Kobayashi
10.20–10.40
Choroba Parkinsona w późnym okresie
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
10.40–11.00
Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności kończyn
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
9.00–11.00
POChP w gabinecie lekarza rodzinnego — od spirometrii do leczenia
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Retransmisja z warsztatu
9.05–9.10
Rozpoczęcie konferencji
9.10–9.55
Choroby przyzębia a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
Przewodniczący: dr n. med. Maciej Zaremba
9.55–10.15
Zaburzenia funkcji seksualnych w grupie mężczyzn i kobiet a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
10.15–10.35
Zanieczyszczenie powietrza i poziom hałasu
Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
10.35–10.45
Dyskusja
8.00–9.00
Monitorowanie hemodynamiczne — aktualne wytyczne
dr hab. n. med. Łukasz Krzych, prof. nadzw.
9.00–10.00
Wazopresyna i jej pochodne
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
10.00–11.00
Blokady regionalne do operacji wewnątrz klatki piersiowej — część I
dr n. med. Maja Copik
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA OGÓLNOMEDYCZNA VIRTUAL SESSION SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA SPECJALISTYCZNA
11.00–11.15
Przerwa na kawę
11.15–12.30 11.15–13.15
11.15–12.30
Neurologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

11.15–11.30
Udar mózgu — standardy postępowania i perspektywy nowych terapii
prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
11.30–11.45
Bóle krzyża — między bólem somatycznym a neuropatycznym, aktualne zalecenia i standardy terapeutyczne
prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
11.45–12.00
Migrena i inne bóle głowy w codziennej praktyce
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, prof. nadzw.
12.00–12.15
Zespół niespokojnych nóg — choroba czy produkt medialny?
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
12.15–12.30
Dyskusja
11.15–12.30
Kardiologia i hipertensjologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

11.15–11.35
Co wiemy o NOAC z praktyki klinicznej u progu 2018 roku
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
11.35–11.55
Dlaczego beta-blokery wazodylatacyjne? — lekcja z pomiaru ciśnienia centralnego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
11.55–12.15
Stanowisko ekspertów dotyczące hiperurykemii i jej leczenia u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
12.15–12.30
Nadciśnienie tętnicze oporne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
11.15–12.30
Diabetologia interdyscyplinarnie

Jak optymalnie kojarzyć leki w terapii polineuropatii cukrzycowej?
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik
Retransmisja z wykładu
Jak w 2018 roku zmienią się algorytmy leczenia cukrzycy typu 2?
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Nowe leki kardiologiczne a cukrzyca
dr n. med. Piotr Jędrusik
Retransmisja z wykładu
Czy łączą nas tylko choroby tarczycy?
dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
Retransmisja z wykładu
11.15–11.35
POChP, astma a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
11.35–11.55
Zaburzenia oddychania podczas snu a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
11.55–12.15
Wykład satelitarny firmy Boehringer Ingelheim
Co nowego w diagnostyce i leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków?
Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
12.15–12.30
Dyskusja
11.15–12.15
Blokady regionalne do operacji wewnątrz klatki piersiowej — część II
lek. Szymon Białka
12.15–13.15
Trudna ekstubacja chorego na OIT
dr n. med. Paweł Twardowski
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA SPECJALISTYCZNA VIRTUAL SESSION SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA SPECJALISTYCZNA
12.30–13.00
Przerwa na lunch
13.15–14.00
Przerwa na lunch
13.00–14.20 13.00–15.00 14.00–17.00
13.00–14.20
Diabetologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski,
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

13.00–13.20
Stan przedcukrzycowy — kogo badać? Czy i kogo leczyć?
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
13.20–13.40
Inicjacja i intensyfikacja leczenia hipoglikemizującego w cukrzycy typu 2 — miejsce tradycyjnych i nowoczesnych terapii w standardach postępowania
prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski
13.40–14.00
Rozpoczynanie terapii insuliną w cukrzycy typu 2 — współczesne możliwości terapeutyczne i najnowsze zalecenia kliniczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
14.00–14.20
Wykład objęty patronatem firmy Boehringer Ingelheim
Nowe możliwości ochrony sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
13.00–14.20
Gastroenterologia
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

13.00–13.20
Helicobacter pylori — state-of-the-art
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
13.20–13.40
Działania niepożądane inhibitorów pompy protonowej — fakt czy fikcja?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
13.40–14.00
Możliwości terapeutyczne nowoczesnej endoskopii (dostępność w Polsce)
dr n. med. Michał Kamiński
14.00–14.10
Choroba uchyłkowa — postępowanie
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
14.10–14.20
Dyskusja
13.00–14.20
USG w gabinecie lekarza rodzinnego
dr n. med. Mateusz Kosiak
Retransmisja z warsztatu
13.00–13.20
Wykład satelitarny firmy Berlin-Chemie/Menarini
Nieklasyczne czynniki ryzyka a działanie plejotropowe leków
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
13.20–13.40
Alkohol etylowy a ryzyko sercowo-naczyniowe
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
13.40–14.00
Suplementy — które naprawdę warto stosować?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
14.00–14.20
Podwyższona częstość akcji serca a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
14.20–15.00
Debata ekspertów — trudne pytania z codziennej praktyki…
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr n. med. Maciej Zaremba, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
  1. Jak postępować z leczeniem przeciwkrzepliwym przed zabiegami operacyjnymi?
  2. Dlaczego dostępne skale niedoszacowują ryzyka sercowo-naczyniowego?
  3. Jak nowocześnie przeciwkrzepliwie leczyć naszych pacjentów?
  4. Co nowego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2017?
  5. Pytania przesłane przez uczestników, pytania zebrane z sali
14.00–15.00
Niedokrwistość przedoperacyjna
dr n. med. Magdalena Wujtewicz
15.00–16.00
Nutri One — wieloośrodkowe badanie obserwacyjne efektów stosowania dedykowanego preparatu żywieniowego u ciężko chorych pacjentów z niewydolnością oddechową
dr n. med. Andrzej Wieczorek
16.00–17.00
Wytyczne analgezji i sedacji proceduralnej w 2017 roku
dr n. med. Anna Dylczyk-Sommer
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA OGÓLNOMEDYCZNA VIRTUAL SESSION
14.20–14.25
Przerwa
14.25–15.30
14.25–15.30
Atopowe zapalenie skóry (AZS) interdyscyplinarnie
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki

14.25–14.45
Podstawy leczenia AZS
prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki
14.45–15.05
Atopowe zapalenie skóry a inne choroby z kręgu wyprysku
prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak
15.05–15.25
Problemy okulistyczne pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
dr n. med. Paweł Lipowski
15.25–15.30
Dyskusja
14.25–15.30
Sesja pod patronatem czasopisma „Ophthalmology Journal”
Problemy okulistyczne w gabinecie lekarza POZ
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

14.25–14.55
Wykład objęty patronatem firmy Novartis
Wczesna diagnostyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz cukrzycowego obrzęku plamki (DME)
dr n. med. Anna Matysik-Woźniak
14.55–15.25
Schemat badania pacjentów okulistycznych i oceny parametrów widzenia — wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku
dr n. med. Joanna Moneta-Wielgoś
15.25–15.30
Dyskusja
14.25–15.30
Bóle głowy
dr n. med. Mariusz Siemiński
Retransmisja z warsztatu
SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA OGÓLNOMEDYCZNA VIRTUAL SESSION SESJA OGÓLNOMEDYCZNA SESJA SPECJALISTYCZNA
15.30
Zakończenie kongresu
15.00
Zakończenie konferencji
17.00
Zakończenie konferencji

 


Kongres jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

ikamed

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie
www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2017 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica